Årshjul 2017- se det her                         Årshjul 2018- se det her


 Konferencer/Kurser 


 


Nyttig Information


Slides fra EUD-reformkonference

Slides her: http://kurser.ef.dk/EUD_konference/slides.htm

Lidt bonusinfo:

Der er kommet to endelige bekendtgørelser i dag:

Bekendtgørelser om erhvervsuddannelser
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164802

Grundfag og erhvervsfag
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164801


 Link til – om krav til hjemmesiden og selvindberetning:

Hjemmesidevejledning GYM

Hjemmesidevejledning EUD

Hjemmesidevejledning FVU


Uddannelses- og beskæftigelsesmønstre i årene efter grundskolen LINK


 Handlingsplan og mål for vision 2013


 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales