Årshjul 2017- se det her                         Årshjul 2018- se det her


 Konferencer/Temadage/Kurser 


 


Nyttig Information


Trivselsmålinger på gymnasiale uddannelser er på vej…

LINK

 


 

Materiale - inspirationsdag for pædagogisk ledelse den 19. maj 2016 på Hotel Opus Horsens.

LINK

Vi vil sætte pris på, hvis i vil svare på et evalueringsskema vedr. dagen,  så vi kan gøre fremtidige inspirationsdage endnu bedre.  


Slides fra EUD-reformkonference

Slides her: http://kurser.ef.dk/EUD_konference/slides.htm

Lidt bonusinfo:

Der er kommet to endelige bekendtgørelser i dag:

Bekendtgørelser om erhvervsuddannelser
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164802

Grundfag og erhvervsfag
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164801


Link til UVM – om krav til hjemmesiden og selvindberetning:

http://ktst.dk/Tilsyn/Hjemmesidetilsyn

http://ktst.dk/Tilsyn/Hjemmesidetilsyn/Selvindberetning

Hjemmesidevejledning GYM

Hjemmesidevejledning EUD

Hjemmesidevejledning FVU


STILs tilsynsplan 2015 -2016 LINK


Uddannelses- og beskæftigelsesmønstre i årene efter grundskolen LINK


 Handlingsplan og mål for vision 2013


Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har samlet inputtene fra de fire workshopper, der blev afholdt på MBUs konference om handlingsplanen for øget gennemførelse den 5. december i København, i et notat til Ministeriet for Børn og Undervisning. Notatet finder i her, hvor der også er link videre til de slides, der blev præsenteret på konferencen.

Notat fra workshop i PDF

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales