Medlemsmøder af mere organisatorisk karakter, hvor der sættes
fokus på aktuelle emner.

Mere om årsmøder her