Hvert år i marts afholdes Årsmøde

På Årsmødet vælges en styregruppe efter retningslinjerne og kontingentet fastlægges efter oplæg fra styregruppen. Eventuelle ændringer af retningslinjer skal foregå på Årsmødet. Forslag til ændringer skal fremsendes til ESB-sekretariatet senest 1. december.

På hvert Årsmøde sættes et relevant emne på dagsordenen, som bidrag til den fortsatte kvalitetsudvikling i ESB-netværket.

Årsmødets dagsorden omfatter blandt andet:

  • Regnskab og økonomi
  • Fremtidige aktiviteter - oplæg fra styregruppen
  • Retningslinjer - evt. ændringer drøftes og godkendes
  • Årskontingentet fastlægges
  • Styregruppen - valg af medlemmer
  • Tema - oplæg og debat