Udskriv

ESB-netværkets aktiviteter er baseret på en aktivitetsbehovsanalyse hos medlemsinstitutioner og efterfølgende drøftelser i styregruppen. Et bredt udsnit af vores aktiviteter er: