Link samling
Her finder du forskellige links, som evt. kan have din interesse:

 


Vejledninger til Uddatas Z-træk:http://www.uddata.dk/
http://www.uddata.dk/portal/index.php?id=364


EMU - Danmarks undervisningsportal:
www.emu.dk/


Trygfondens Forebyggelsescenter - projekt om forebyggelse på tekniske skoler:

www.forebyggelsescenter.dk/side.asp?side=8&id=15


Forsker Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne under NCE:
http://www.forsker-praktiker.delud.dk/


Dansk Evalueringsselskab:
http://www.danskevalueringsselskab.dk/


Forskningsprojekter på Anvendt Kommunal Forskning:
www.akf.dk/projekter


Center for Ungdomsforskning:
http://www.cefu.dk/


Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet:

http://www.dpu.dk/


Nationalt Center for Erhvervspædagogik:
www.phmetropol.dk


Undervisningsministeriet:
http://www.uvm.dk/


Lederforeningen for VUC:
www.vuc.dk/lederforeningen/index.aspx


Danske Erhvervsskoler:
http://www.danskeerhvervsskoler.dk/


SOSU-lederforeningen:
http://www.sosu.dk/


Danske Gymnasier:
http://www.danskegymnasier.dk/


Profesionshøjskolernes Rektorkollegium
www.uc-dk.dk/da


Ennova:
http://www.ennova.dk/
 


 

 Survey Xact:http://www.surveyxact.dk/ 


 

Danmarks evalueringsinstitut:
http://www.eva.dk/


Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling:
http://www.sckk.dk/ 

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales