ESB-netværket bistår medlemmerne, så de kan udvikle og virkeliggøre en fælles evalueringskultur. Det værdibaserede og forbrugerorienterede kvalitetsbegreb er kernen, når vi sammen med eksterne partnere udvikler koncepter og værktøjer til brug for medlemmerne.
Vi arbejder ud fra gennemprøvede modeller og processer, der nu gennem nogle år har været testet blandt medlems institutionerne. Det bruger styrede netværk gennemfører løbende justeringer og revidering i metoder og værktøjer.
Værktøjer og processer er rost og anerkendt af både brugere og Undervisningsministeriet.
Rækken af praktiske værktøjer omfatter bl.a. benchmarking-rapportering og proces-beskrivelser på ETU, VTU og MTU.

Vision

ESB-netværket er et proaktivt, professionelt og effektivt netværk, der tager initiativ og leverer inspiration og udveksler metoder og resultater til medlemsskolernes kvalitetsarbejde.

Mission

ESB-netværket bidrager til at igangsætte og styrke kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelserne på medlemsskolerne gennem samarbejde og videndeling.