Alle institutioner, som kan tilslutte sig ESB-netværkets retningslinjer, er velkomne i netværket.

Medlemskab af ESB-netværket koster et årskontingent - jf. nedenstående tabel ekskl. moms, som tilfalder ESB-netværket til understøttelse af netværkets udvikling og drift. Årskontingentet fastsættes på årsmødet.

 Kontingent 2019

Årselevfordeling

Gebyr – variabel

(kr.)

Grundtakst

(kr.)

Kontingent

(kr.)

0 – 200

1.000

6.000 - 7.000

7.000 - 8.000

200 – 400

2.700

6.000 - 7.000

8.700 - 9.700

400 – 600

4.600

6.000 - 7.000

10.600 - 11.600

600 – 800

5.200 - 5.600

6.000 - 7.000

11.200 - 12.600

800 – 1000

5.500 - 6.000

6.000 - 7.000

11.500 - 13.000

1000 – 1500

5.800 - 6.500

6.000 - 7.000

11.800 - 13.500

1500 – 4000

6.000 - 7.000

6.000 - 7.000

12.000 - 14.000

4.000 - 6.500 - 8.000 6.000 - 7.000 12.500 - 15.000

Forklaring: De sorte tal er udtryk for kontingentbetalingen i 2018. Blå tal er ændringer af hhv. variabel og grundtakst. Grundtaksten er steget med 1.000 kr. for alle skoler. I variabel takst er skoler med lav årselevfordeling (op til 600 årselever) friholdt, mens der fra mellemstore til store skoler er en gradvis stigning. 

Ændringer af kontingentstørrelser er med virkning fra 2019.

* * *

Indmeldelse i ESB-netværket

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales