Udskriv

Ansøgning til ESB-netværkets udviklingspulje.

Udviklingspuljen råder over begrænsede midler, men ESB-styregruppen vil gerne give medlemmerne mulighed for i samarbejde med styregruppen at anvende puljen til udviklingsaktiviteter, som medlemmerne har behov for at få igangsat.

 

Kriterier for bevilling af midler 
Ansøgningprocedure

 

En ansøgning til ESB-netværkets forretningsudvalg om mulighed for en bevilling fra udviklingspuljen til initiering af et projekt skal holdes på et minimum.

 

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af formålet med projektet og en oversigt over hvilke medlemsinstitutioner, der står bag ansøgningen/projektet.

Ansøgningen sendes til ESB-netværkets forretningsudvalg, att. ESB-sekretariatet, Skovgårdsvej 3, 5863 Ferritslev.

Sekretariatet meddeler et forventet tidspunkt for, hvornår ansøgerne får besked om evt. bevilling.

 

ESB-netværkets forretningsudvalg indstiller ansøgninger til ESB-styregruppen for endelig godkendelse og sender svar (evt. indhentning af flere oplysninger) iht. ovennævnte termin.

Når projektbeskrivelsen foreligger sendes kopi til ESB-sekretariatet.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales