På årsmødet vælges en styregruppe bredt sammensat blandt medlemmerne

Styregruppen fastlægger ESB-netværkets overordnede mål, strategier og aktivitetsomfang i henhold til de økonomiske muligheder samt udarbejder forretningsorden for eget virke.

Styregruppens sammensætning:

  • 3 repræsentanter fra tekniske-/handelsskoler
  • 1 repræsentant fra gymnasier
  • 2 repræsentanter fra VUC
  • 2 repræsentanter fra SOSU
  • 1 repræsentant fra CVU/professionshøjskoler/universitetsafdelinger
  • 1 repræsentant fra specialundervisningsinstituioner

Se styregruppens medlemmer

Smart Gallery by Gestin de redes sociales