På årsmødet vælges en styregruppe bredt sammensat blandt medlemmerne

Styregruppen fastlægger ESB-netværkets overordnede mål, strategier og aktivitetsomfang i henhold til de økonomiske muligheder samt udarbejder forretningsorden for eget virke. 

Styregruppen koordinerer samarbejdet om aktiviteterne i ESB-netværket herunder blandt andet:

  • forventninger til samarbejdet
  • udvikling af værktøjer
  • løbende information til medlemsinstitutionerne om fremtidige aktiviteter

Vi tistræber at styregruppen sammensættes som nedenstående:

  • 3 repræsentanter fra tekniske-/handelsskoler
  • 1 repræsentant fra gymnasier
  • 2 repræsentanter fra VUC
  • 2 repræsentanter fra SOSU
  • 1 repræsentant fra specialundervisningsinstituioner

Se styregruppens medlemmer