ESB-netværket har igennem årerne iværksat forskellige projekter med deltagelse af medlemsinstitutionerne.

ESB-netværket forsøger hele tiden at tilgodese medlemsinstitutionernes behov og ønsker og arbejder ihærdigt på at få igangsat relevante projekter i samarbejde med eksterne partnere, som f.eks. Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) og Ministeriet for børn og undervisning (MBU).