Her finder du oplæg mv. som er præsenteret på netværksmøder.

 

Temadage - workshops - arbejdsgrupper


Temadag den 11. november 2020 - om"Tilsyn"

Opsamling
Det risikobaserede kvalitetstilsyn GYM_EUD
Case ESB netværket
CELF
Læringskonsulenter


Temadag den 23. september 2020 - Uddannelsesstatistik - Datagrundlag - og datahåndtering

Opsamling
STIL - Datavarehuset generelt - Laura Girotti
STIL - Statistik om elevtrivsel i Datavarehuset - Christina Andersen


Systemoversigt ESB-medlemsskoler 2020
Her finder du en oversigt over, hvilke systemer ESB-netværkets medlemsskoler anvender - dels studiesystemer og dels systemer til diverse målinger. Oversigten er tænkt som et værktøj, hvor skolen kan hente hjælp fra andre skoler ved behov. Der kan nedsættes erfa-grupper til sparring på de enkelte systemer. 

Systemoversigt


Temadag den 20. november 2019 - kvalitetsarbejdet efter HPØG

Opsamling
STUK - Kvalitetsarbejdet efter HPØG - Sanne Sandal
EUC Sjælland - Kvalitetsarbejdet efter HPØG - Bente Egede
SDE - Opfølgningsplaner på gymnasieområdet - Trine Hovad


Temadag den 24. september 2019 om Data og god undervisning og Kvalitetsarbejde på EUD

Opsamling
VIA - Fra data til god undervisning - Martin Søland Klausen
STUK - Kvalitetsarbejde på EUD - Therese Thulstrup,  


Arbejdsgruppemøde vedr. LUDUS, 17. juni 2019

Opsamling
LUDUS-udskrifter ”Need to have”


Temadag den 6. februar 2019 om brug af data i kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler.
Resultater fra EVAs undersøgelse om brug af data i kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelser

Opsamling


Link til arkivETU - VTU - MTU

 


VTU-opstartsmøde 28. august, 2019

Opsamling
Ennova-præsentation


ETU/VTU-2018 præsentationsmøde den 16. januar 2019

Opsamling
EUD-præsentation
GYM-præsentation
VTU-præsentation