Møde den 6. december 2018 vedr. MTU/APV-2019 med Ennova & @ventures.

Opsamling


Temadag den 21. november 2018 vedr. Kvalitet i undervisningsmiljøet med DCUM

DCUM - Det gode undervisningsmiljø - Maria Hummelmose & Randi Bruhn Mannion
DCUM - Dannelse / erhvervsfaglig dannelse - Maria Hummelmose & Randi Bruhn Mannion
DCUM - Elevperspektiv mobning - Maria Hummelmose & Randi Bruhn Mannion
Opsamling 


Møde den 24. september 2018 vedr. ETU-online/dashboard

Opsamling


STIL  2018

STIL - Lærerstyret undervisning 11-12 sep - Laura Girotti, Nina Topp & Lars Held
STIL - Vejledning om opgørelse af timetal på grundforløbet -  September 2018 - Nina Topp & Lars Held


DCUM 2018

DCUM - Gode erfaringer EUD - Randi Bruhn Mannion
DCUM - Indsamlingsskabelon - Randi Bruhn Mannion


Temadag den 10. september 2018 om Evaluering, -opfølgning og kvalitetsledelse

Opsamling
Absalon - Udfordringer i rollen som kvalitetsmedarbejder - Christian Moldt


Temadag 14. juni 2018 – Persondataforordningen og anonymitetsproblematik i ETU

EFIF - EU Persondataforordningen - GDPR - Flemming Rasmussen,
STIL - GDPR, dataansvar og pligter - Karsten Vest Nielsen,
Opsamling  


 SOSU-konference ”Udvikling og kvalitet i SOSU-uddannelsernes praktikdel” den 1. marts 2018

Esbjerg Kommune - STRATEGI FOR SUNDHED OMSORG 2018-2025 - Arne Nikolajsen
Esbjerg Kommune - Praktikvejledning i Sundhed & Omsorg - Fra profession til Professionalisme - Jonna Thuesen
Sydvestjysk Sygehus - Refleksion i vejledningssamtaler - Linda Schumann Scheel
PASS - De nye SOSU-uddannelser - Ursula Dybmose
WorkshopA: Faglig stolthed og fagidentitet oplæg1 - spørgsmål
WorkshopA: Faglig stolthed fagidentitet
WorkshopA: Faglig stolthed fagidentitet
WorkshopB: Uddannelsesevaluering
WorkshopB: Uddannelsesevaluering - bilag
WorkshopC: kompetencekort

Video fra konferencen - https://youtu.be/hFwTug7cI34


ETU-/VTU Præsentationsmøde 23.januar 2018.

Opsamling.


 Temadag om kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser den 9. november 2017
Opsamling
STUK - Kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser - Trine Rhein-Knudsen
VIA - Data og dannelse, en tredje vej - Niels B Tange
EVA - elevtrivsel i gymnasiet - Camilla Hotters


Workshop m/Uddata den 1. november 2017
Opsamling 


Temadag ETU-onlinerapportering den 6. september 2017
Opsamling


Afslutningskonference i København 23.-24.maj - FastholdelsesTaskforce

Præsentationer:

ESB-netværket
FAHOT
Uddannelsesbenchmark


 SOSU Lederforening

Opsamling 13. marts 2017


 Temadag 20. juni 2017 - Evaluering og kvalitet

Opsamling 20. juni 2017
EVA
Lea Bergstedt
EUC-Nordvest Carsten Kobberø 


MTU-2017 præsentationsmøde 7. april 2017

Opsamling MTU-2017 præsentationsmøde


ETU/VTU-2016
Præsentationsmøde d. 19. december 2016

Ennova - præsentation
Next København - præsentation
Opsamling ETU-VTU præsentationsmøde


Møde VUC Lederforening 23. novenber 2016
Opsamling 23. november 2016


Temadag 10. november 2016
Kvalitetsindikatorer - Datavarehuset
Opsamling 10. november 2016


ETU - følgegruppe (onlinerapportering)

Opsamling 20. februar 2017
Opsamling 14. november 2016
Opsamling 22 juni 2016


VTU - følgegruppe

Opsamling 29. marts 2017
Opsamling 15. februar 2017
Opsamling 17. august 2016


MTU/APV - følgegruppe

Opsamling 11. januar 2017
Opsamling MTU/APV-udviklingsgruppen 3. november 2016
Opsamling 5. september 2016


Uddata
Opsamling 25 august 2016


Opsamling ETU-præsentationsmøde 27. januar 2016

LINK 


 Central og obligatorisk VTU


Fælles evaluering af ETU2015  ESB-netværket og Uddannelsesbenchmark 20. maj 2016

LINK


Strategimøde 29. april 2016

Om netværk og udvikling af netværkskvalitet


VTU-intro den 25. april 2016

Opsamling


Facilitering Ib Ravn - 19. april 2016

Faciltering af videnprocesser


ESB/UB-temadag den 2. februar 2016

Opsamling 2. februar 2016

Oplæg Peter Dahler Larsen

Oplæg Svendborg Erhvervsskole

Oplæg Next Uddannelse København

Oplæg Niels Brock


Temadag 10. november 2015 – ”Effektiv kommunikation”

Ud over rampen - Rambøll

Opsamling


SKP-arbejdsgruppemøder 2015

Opsamling 26. november 2015

Opsamling 5. oktober 2015


Workshops med Uddata den 1. oktober og 21. oktober 2015

Opsamling 21. oktober 2015

Opsamling 1. oktober 2015


Temadag 27. august 2015 - Kvalitetssystemer og -metoder i en reformtid

Pernille Hjermov – EVA

Det Blå Gymnasium

SOSU Herning

Mette Foss Andersen - Danmarks Statistik

TEC

Håndbog til evaluering og forandringsteori for uddannelseseksperimenter

Krydsreference KTS-vejledning og EUC

Opsamling  


MTU-2015 præsentationsmøde 1. juni 2015

Opsamling MTU-2015 præsentationsmøde

Ennovas præsentation

Ennova Global employee & leadership index


Møde med Uddata

Opsamling fra møde 29. maj 2015 


Temadag 20. maj 2015 - Kvalitetsudvikling, ungdom & elevtrivsel i et krydspres

ESB/UB-præsentation

Klaus Majgaard

Camilla Hutters

 


 

Årlig temakonference den 5. marts 2015

ESB netværkets årskonference
STP og BI oplæg
Tilsyn med jeres hjemmesider 2015
Notat


 

Kursus UVM-databaser den 28. januar 2015

Opsamling kursus

 STIL

6 cases eksempler på elevtyper
Løsninger til opgaver databanken
Løsninger til opgaver forløsstatistikken
Opgaver databanken
Opgaver forløbsstatistik
STIL oplæg
STIL statistik

DE-L

DE-L-præsentation


 

ETU-præsentationsmøde 21. januar 2015

Opsamling 


 Uddannelseskonferencen 2014 - Svendborg Erhvervsskole


  Temadagen om EUD-reform den 11. november 2014


Temadagen om Transfer den 13. maj 2014


Temadag om Feedback den 2. april 2014.


Årlig temakonference den 27. november 2013


  Temadag 28. august 2013 Pædagogisk ledelse


 Spørgeskemaer - ETU 2013


 17.06 - 2013

Eva-rapport om "Studenter i erhvervsuddannelserne"

Rapporten "Studenter i erhvervsuddannelserne" viser, hvilke bevæggrunde unge har for deres uddannelsesvalg og -mønstre. Den fokuserer på de unge, som først tager en gymnasieuddannelse og siden en erhvervsuddannelse. Rapporten giver viden om, hvad der kendetegner de unge, og hvilke rationaler der er i spil hos dem, når de vælger uddannelse.

LINK


 AMU 2013
Brev til AMU- udbydere
Vejledninger om AMU- dokumentation med tilsyn
Følgebrev til ny institutionsvejledning
institutionsvejledning


Konference kvalitetsvinde den 4. april 2013

Tid til at kvalitetsarbejdet et eftersyn (EVA)
Kvalitetsvinde MBU


 Spørgeskemaer - ETU 2012


Temadag 18. september 2012 AMU tilsyn og vilkår


  Temadag 13. juni 2012 Selvevaluering


Erfadag om kvalitetstjek af administrationen af AMU den 29. maj 2012


  Temadag om fravær den 16. april 2012


 ETU-2011 - præsentationsmøde den 25. marts 2012

 Præsentation Ennova


AMU


Årsmøde 2011


Spørgeskemaer - ETU 2011


Temadag facilitering den 16. juni 2011


Kvalitetsmål DE


MTU-2011 præsentationsmøde


Temadag om Benchlearning den 18. maj 2011


ETU-2010 Opfølgningsmøde den 23. marts 2011


ETU-2010 Præsentationsmøde den 19. januar 2011


Årsmøde 2010 - 18. november 2010


Temadag om Øget gennemførelse - 25. oktober 2010


VTU-præsentationsmøde den 26. august 2010


Anerkendende tilgang v. Lotte Lüscher, CLAVIS


Spørgeskemaer - ETU 2010


Evaluering af undervisningen


MTU 2009 Benchmarking


Selvevaluering


Dataindsamlingsværktøjer


Ressourceregnskab


Kvalitet


BL-projektet