Møde den 6. december 2018 vedr. MTU/APV-2019 med Ennova & @ventures.

Opsamling


Temadag den 21. november 2018 vedr. Kvalitet i undervisningsmiljøet med DCUM

DCUM - Det gode undervisningsmiljø - Maria Hummelmose & Randi Bruhn Mannion
DCUM - Dannelse / erhvervsfaglig dannelse - Maria Hummelmose & Randi Bruhn Mannion
DCUM - Elevperspektiv mobning - Maria Hummelmose & Randi Bruhn Mannion
Opsamling 


Møde den 24. september 2018 vedr. ETU-online/dashboard

Opsamling


STIL  2018

STIL - Lærerstyret undervisning 11-12 sep - Laura Girotti, Nina Topp & Lars Held
STIL - Vejledning om opgørelse af timetal på grundforløbet -  September 2018 - Nina Topp & Lars Held


DCUM 2018

DCUM - Gode erfaringer EUD - Randi Bruhn Mannion
DCUM - Indsamlingsskabelon - Randi Bruhn Mannion


Temadag den 10. september 2018 om Evaluering, -opfølgning og kvalitetsledelse

Opsamling
Absalon - Udfordringer i rollen som kvalitetsmedarbejder - Christian Moldt


Temadag 14. juni 2018 – Persondataforordningen og anonymitetsproblematik i ETU

EFIF - EU Persondataforordningen - GDPR - Flemming Rasmussen,
STIL - GDPR, dataansvar og pligter - Karsten Vest Nielsen,
Opsamling  


 SOSU-konference ”Udvikling og kvalitet i SOSU-uddannelsernes praktikdel” den 1. marts 2018

Esbjerg Kommune - STRATEGI FOR SUNDHED OMSORG 2018-2025 - Arne Nikolajsen
Esbjerg Kommune - Praktikvejledning i Sundhed & Omsorg - Fra profession til Professionalisme - Jonna Thuesen
Sydvestjysk Sygehus - Refleksion i vejledningssamtaler - Linda Schumann Scheel
PASS - De nye SOSU-uddannelser - Ursula Dybmose
WorkshopA: Faglig stolthed og fagidentitet oplæg1 - spørgsmål
WorkshopA: Faglig stolthed fagidentitet
WorkshopA: Faglig stolthed fagidentitet
WorkshopB: Uddannelsesevaluering
WorkshopB: Uddannelsesevaluering - bilag
WorkshopC: kompetencekort

Video fra konferencen - https://youtu.be/hFwTug7cI34


ETU-/VTU Præsentationsmøde 23.januar 2018.

Opsamling.


 Temadag om kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser den 9. november 2017
Opsamling
STUK - Kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser - Trine Rhein-Knudsen
VIA - Data og dannelse, en tredje vej - Niels B Tange
EVA - elevtrivsel i gymnasiet - Camilla Hotters


Workshop m/Uddata den 1. november 2017
Opsamling 


Temadag ETU-onlinerapportering den 6. september 2017
Opsamling


Afslutningskonference i København 23.-24.maj - FastholdelsesTaskforce

Præsentationer:

ESB-netværket
FAHOT
Uddannelsesbenchmark


 SOSU Lederforening

Opsamling 13. marts 2017


 Temadag 20. juni 2017 - Evaluering og kvalitet

Opsamling 20. juni 2017
EVA
Lea Bergstedt
EUC-Nordvest Carsten Kobberø 


MTU-2017 præsentationsmøde 7. april 2017

Opsamling MTU-2017 præsentationsmøde