Link samling
Her finder du forskellige links, som evt. kan have din interesse:

 


Vejledninger til Uddatas Z-træk:http://www.uddata.dk/
http://www.uddata.dk/portal/index.php?id=364


EMU - Danmarks undervisningsportal:
www.emu.dk/


 Dansk Evalueringsselskab:
http://www.danskevalueringsselskab.dk/


 Center for Ungdomsforskning:
http://www.cefu.dk/


 Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet:

http://www.dpu.dk/


Nationalt Center for Erhvervspædagogik:
www.phmetropol.dk


Undervisningsministeriet:
http://www.uvm.dk/


Lederforeningen for VUC:
Link


Danske Erhvervsskoler:
http://www.danskeerhvervsskoler.dk/


SOSU-lederforeningen:
http://www.sosu.dk/


Danske Gymnasier:
http://www.danskegymnasier.dk/


Profesionshøjskolernes Rektorkollegium
www.uc-dk.dk/da


Ennova:
http://www.ennova.dk/ 


Survey Xact:http://www.surveyxact.dk/ 


 Danmarks evalueringsinstitut:
http://www.eva.dk/


Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling:
http://www.sckk.dk/