MODEL OVER KVALITETSSYSTEMER

 

• Baggrund

Forord

Projektgruppens Sammensætninger

Henvisninger


 

 

 

   

     Kvalitetsstyring

      Kvalitetsudvikling    
Målbare resultater
Økonomiske nøgletal
Interessentvurdering
           Kvalitetskontrol             Selvevaluering  
Input fra kvalitetskontrol
Andre indikatorer som input
Intressentinddragelse
Selvevalueringsmodel
Opfølgningsplan
Mål, politikker og procedurer
Rapportering af data
Analyse af data
Intressentindragelse
Forbedringstiltag
          Kvalitetssikring           Auditering
         (oversigt over auditering)
 
Intern audit
Netværksaudit
Ekstern audit
Institutionsakkreditering
Uddannelsesakkreditering
         Akkreditering              Benchmarking/
         benchlearning
 
Ledelsesmæssig opbakning
Kompatible måledata
Andre baggrundsdata
Læringsproces
Implementering
Evaluering